دفترکار - هومیکس

دفترکار


واحد تجاری در شاهگلی

واحد تجاری در شاهگلی

تبریز
اجاره ماهیانه : توافقی
ودیعه: 250,000,000 تومان

واحد تجاری در آبرسان

واحد تجاری در آبرسان

تبریز
اجاره ماهیانه : 2,000,000 تومان
ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره واحد تجاری در میدان شریعتی ولیعصر

اجاره واحد تجاری در میدان شریعتی ولیعصر

تبریز
اجاره ماهیانه : 10,000,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره دفتر در ولیعصر

اجاره دفتر در ولیعصر

تبریز
اجاره ماهیانه : 3,000,000 تومان
ودیعه: 90,000,000 تومان

دفتر لوکس در سنگ فرش

دفتر لوکس در سنگ فرش

تبریز
اجاره ماهیانه : 10,000,000 تومان
ودیعه: 100,000,000 تومان

واحد دربستی جهت اجاره

واحد دربستی جهت اجاره

تبریز
اجاره ماهیانه : 15,000,000 تومان
ودیعه: 150,000,000 تومان


شما می توانید مطالب این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید