تجاری-خدماتی - هومیکس

تجاری-خدماتی


واحد تجاری در شاهگلی

واحد تجاری در شاهگلی

تبریز
اجاره ماهیانه : توافقی
ودیعه: 250,000,000 تومان

واحد تجاری در خاوران

واحد تجاری در خاوران

تبریز
اجاره ماهیانه : 800,000 تومان
ودیعه: 30,000,000 تومان

مغازه در بهترین موقعیت در رشدیه

مغازه در بهترین موقعیت در رشدیه

تبریز
اجاره ماهیانه : 1,000,000 تومان
ودیعه: 150,000,000 تومان

کارگاه تولیدی در چایکنار

کارگاه تولیدی در چایکنار

تبریز
اجاره ماهیانه : 1,000,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان

3 سالن بزرگ برای تولیدی و بهداشتی در نصف راه

3 سالن بزرگ برای تولیدی و بهداشتی در نصف راه

تبریز
اجاره ماهیانه : 10,000,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان

مغازه با امکانات در ولی امر

مغازه با امکانات در ولی امر

تبریز
اجاره ماهیانه : 3,000,000 تومان
ودیعه: 20,000,000 تومان

واحد تجاری در آبرسان

واحد تجاری در آبرسان

تبریز
اجاره ماهیانه : 2,000,000 تومان
ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره واحد تجاری در میدان شریعتی ولیعصر

اجاره واحد تجاری در میدان شریعتی ولیعصر

تبریز
اجاره ماهیانه : 10,000,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان

رهن و اجاره سفره خانه

رهن و اجاره سفره خانه

تبریز
اجاره ماهیانه : 7,000,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره مرغداری

اجاره مرغداری

تبریز
اجاره ماهیانه : 4,500,000 تومان
ودیعه: 30,000,000 تومان

رهن و اجاره سفره خانه

رهن و اجاره سفره خانه

تبریز
اجاره ماهیانه : 8,000,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره مغازه در خیابان امام

اجاره مغازه در خیابان امام

تبریز
اجاره ماهیانه : 10,000,000 تومان
ودیعه: 100,000,000 تومان


شما می توانید مطالب این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید