پیش فروش - هومیکس

پیش فروش


واحد مسکونی در باغمیشه

واحد مسکونی در باغمیشه

تبریز
قیمت کل : 750,000,000 تومان

واحد مسکونی در کوچه باغ

واحد مسکونی در کوچه باغ

تبریز
قیمت کل : 3,560,000,000 تومان

پیش فروش واحد در رشدیه

پیش فروش واحد در رشدیه

تبریز
قیمت کل : 2,250,000,000 تومان

پیش فروش طبقه اول به متراژ 95 متر فتح آباد

پیش فروش طبقه اول به متراژ 95 متر فتح آباد

تبریز
قیمت کل : 780,000,000 تومان

آپارتمان در فرشته شمالی

آپارتمان در فرشته شمالی

تبریز
قیمت کل : 1,485,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان در نصر

پیش فروش آپارتمان در نصر

تبریز
قیمت کل : 1,485,000,000 تومان

پیش فروش آپارتمان در نصر

پیش فروش آپارتمان در نصر

تبریز
قیمت کل : 1,520,000,000 تومان

پیش فروش در بارون آواک

پیش فروش در بارون آواک

تبریز
قیمت کل : 3,520,000,000 تومان

پیش فروش اپارتمان ذر رشدیه

پیش فروش اپارتمان ذر رشدیه

قیمت کل : 2,277,000,000 تومان

پیش فروش اپارتمان ذر رشدیه

پیش فروش اپارتمان ذر رشدیه

قیمت کل : 4,590,000,000 تومان

پیش فروش اپارتمان ذر رشدیه

پیش فروش اپارتمان ذر رشدیه

ايران
قیمت کل : 3,870,000,000 تومان

اپارتمان در نصر

اپارتمان در نصر

تبریز
قیمت کل : 2,257,500,000 تومان


شما می توانید مطالب این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید