(ملک کلنگی -زمین) مسکونی تجاری - هومیکس

(ملک کلنگی -زمین) مسکونی تجاری


ملک در بهترین موقعیت مرکز شهر در سه راه امین

ملک در بهترین موقعیت مرکز شهر در سه راه امین

تبریز
قیمت کل : 3,200,000,000 تومان

ملک کلنگی در آخر شهناز

ملک کلنگی در آخر شهناز

تبریز
قیمت کل : 4,500,000,000 تومان

قطعه بر در آبرسان

قطعه بر در آبرسان

تبریز
قیمت کل : 12,000,000,000 تومان

فروش ملک کلنگی در کندرود

فروش ملک کلنگی در کندرود

تبریز
قیمت کل : 500,000,000 تومان

فروش زمین در گلشهر

فروش زمین در گلشهر

تبریز
قیمت کل : 12,240,000,000 تومان

فروش زمین در خیابان دامپزشکی

فروش زمین در خیابان دامپزشکی

قیمت کل : 6,500,000 تومان


شما می توانید مطالب این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید