مسکونی - هومیکس

مسکونی

فروش واحد ویلایی در رشدیه

فروش واحد ویلایی در رشدیه

مرداد ۸, ۱۳۹۹ / ملک شخصی / تبریز
قیمت کل : 10,000,000,000 تومان

واحد مسکونی در بهترین منطقه ولیعصر

واحد مسکونی در بهترین منطقه ولیعصر

تبریز
قیمت کل : 2,850,000,000 تومان

واحد مسکونی در گلکار

واحد مسکونی در گلکار

تبریز
قیمت کل : 1,650,000,000 تومان

واحد مسکونی در گلشهر

واحد مسکونی در گلشهر

تبریز
قیمت کل : 400,000,000 تومان

واحد مسکونی در باغمیشه

واحد مسکونی در باغمیشه

تبریز
قیمت کل : 1,050,000,000 تومان

واحد آپارتمانی در باغلار باغی

واحد آپارتمانی در باغلار باغی

تبریز
قیمت کل : 1,755,000,000 تومان

واحد آپارتمانی صفر در مرزداران

واحد آپارتمانی صفر در مرزداران

تبریز
قیمت کل : 1,000,000,000 تومان

واحد آپارتمانی نو ساز در ولیعصر جنوبی

واحد آپارتمانی نو ساز در ولیعصر جنوبی

تبریز
قیمت کل : 3,870,000,000 تومان

واحد آپارتمانی در ولیعصر

واحد آپارتمانی در ولیعصر

تبریز
قیمت کل : 1,250,000,000 تومان

واحد آپارتمانی در ولیعصر جنوبی

واحد آپارتمانی در ولیعصر جنوبی

تبریز
قیمت کل : 3,690,000,000 تومان

واحد فوق لوکس در ولیعصر

واحد فوق لوکس در ولیعصر

تبریز
قیمت کل : 9,100,000,000 تومان

ملک دارای مغازه در چایکنار

ملک دارای مغازه در چایکنار

تبریز
قیمت کل : 11,000,000,000 تومان

ملک حیاط دار در باسمنج

ملک حیاط دار در باسمنج

تبریز
قیمت کل : 840,000,000 تومان


شما می توانید مطالب این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید