مغازه - هومیکس

مغازه


واحد تجاری در جلفا

واحد تجاری در جلفا

جلفا
قیمت کل : 400,000,000 تومان

مغازه در بازار

مغازه در بازار

تبریز
قیمت کل : 1,000,000,000 تومان

زیر زمین تجاری در ولیعصر جنوبی

زیر زمین تجاری در ولیعصر جنوبی

تبریز
قیمت کل : 4,500,000,000 تومان

واحد تجاری در بازار

واحد تجاری در بازار

تبریز
قیمت کل : 2,500,000,000 تومان

مغازه در بهترین موقعیت بازار

مغازه در بهترین موقعیت بازار

تبریز
قیمت کل : 12,000,000,000 تومان

واحد تجاری در شهناز

واحد تجاری در شهناز

تبریز
قیمت کل : 5,500,000,000 تومان

مغازه در پشت باغ فجر

مغازه در پشت باغ فجر

تبریز
قیمت کل : 300,000,000 تومان

مغازه متراژ بالا در مرزداران

مغازه متراژ بالا در مرزداران

تبریز
قیمت کل : 9,750,000,000 تومان

مغازه در میدان بسیج

مغازه در میدان بسیج

تبریز
قیمت کل : 10,000,000,000 تومان

مغازه در ارک جدید

مغازه در ارک جدید

تبریز
قیمت کل : 3,000,000,000 تومان

واحد تجاری در میدان ساعت

واحد تجاری در میدان ساعت

تبریز
قیمت کل : 650,000,000 تومان

یک باب مغازه در شریعتی شمالی

یک باب مغازه در شریعتی شمالی

تبریز
قیمت کل : 7,650,000,000 تومان


شما می توانید مطالب این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید